Vinden drar på Föglö 29 juni - 5 juli 2014

2014 kommer Vinden drar att bestå av både ett basläger och en inplanerad flerdagarssegling runt Föglö. Seglingen kommer att vara upplagd så att man kan mönstra av och på under vägen och välja om man vill sova i baslägret på natten eller i den tillfälliga natthamn som vi kommer till. Man kan också välja om man vill vara med på seglingen alla dagarna, eller bara någon dag.

Till baslägret på CC Camping i Finholma på Föglö kommer man med bil eller båt. Det kommer att anordnas en eskadersegling på söndagen från Sjökvarteret i Mariehamn, och även de som kommer utan båt kan mönstra på där. Ange bara i samband med anmälan om ni vill komma med.

Preliminärt program

Vägbeskrivning

Anmälan görs till ålands Skötbåtsförening senast den 31 maj, och ska innehålla namn och ålder på samtliga deltagare. Vi vill också ha en epostadress och minst ett mobilnummer. Den som kommer med egen båt anmäler detta, och anger också hur många gäster man har plats med ombord i samband med seglatser.

Deltagaravgiften är 80 euro för dem över 25 år, 40 euro för dem mellan 7 och 24 år och gratis för dem som ännu inte fyllt 7 år. Kan man bara delta under enstaka dagar betalar man 20 euro per dag, utom lördagen då man betalar 40 euro eftersom avslutningsfesten då ingår. Inbetalning görs till ålandsbanken BIC: AABAFI22 IBAN: FI08 6601 0002 3026 93, ange referensnummer 17022 och vem betalningen avser. Nordiska vänner kan betala vid ankomst till åland, men alla i Finland bör ha betalat senast 20 juni 2014.

Besök också Vinden drar på Facebook