Vinden drar - historik

Vad det gäller själva upprinnelsen till Vinden drar har det nu gått så många år att det finns olika versioner av hur själva idén kläcktes. En version berättar att det skedde i bussen från Norge när ett gäng från Ålands Skötbåtsföreningen varit där 1984 för att skaffa sig kunskap om hur norrmännen bedrev sin ungdomsverksamhet med bruksbåtar. En annan version gör gällande att idén kläcktes på Björkö en sen kväll där några ur föreningen träffats.

Vare därmed hur som helst. Under vintern 1984-85 bjöd i alla fall Ålands Skötbåtsförening in folk från hela Norden, som på något sätt hade ägnat sig åt gamla bruksbåtar. Namnet på det flytande seminariet blev den första strofen i en åländsk folkvisa : Vinden drar. (Vems idé namnet var ska vi också låta förbli osagt.)

Om du klickar på årtalet ovan så får du en kort beskrivning av det årets Vinden drar.

Skulle du ha bilder från något av de gångna årens Vinden drar som du vill dela med dig av, så kan du maila dem till mig så lägger jag in dem så småningom.