2000

Sedan 1960-talet, när de gamla träbåtarna fick sina akterstävar avsågade för att man skulle kunna hänga på en utombordare på den påspikade akterspegeln har Åke Sandström samlat gamla båtar och redskap som tillhörde verksamheten förknippad med båtar eller båtbygge i en lada på Holmön i Kvarken utanför Umeå.

Idag när man har börjat inse värdet av detta samlade kulturarv har Holmöborna gått ihop om att bygga ett museum kring alla de insamlade tingen. Och med detta nyöppnade museum som centrum anordnades Vinden drar den första gången detta årtusende.

Som startskott inleddes veckan med den traditionella postrodden över Kvarken, mellan Holmön och Replot på andra sidan havet. Detta år gick rodden i tjock dimma, från Holmön österut, och vi såg inte mycket av båtarna sedan de lämnat hamnbassängen.

I museets verkstad pågick bygget av en julle, med Thomas Distler och Gösta Ståhlberg som ansvariga. Under veckan vävdes också en "holmöväv" under Maja Bontas ledning och syddes slupsegel till storbåten Gammlia i Umeå. Segelsömnden leddes av Bertil Bonns.

Vädret detta Vinden drar var inte riktigt på arrangörernas sida, och flera utflykter fick inställas eller skjutas framåt. T ex blev tisdagens utflykt till Stora fjäderägg inställd, eller rättare bara en båt med nio danskar tog sig dit och övernattade på fågelstationen.

På onsdagen hade vi en fantastisk dag hos familjen Lundmark i Sörfjärden, på insidan av Holmön. Vi seglade dit i svag motvind ner längs västra Kvarken, och när vi kom fram bjöds vi på mat och bastu. Inte förrän vid midnatt var alla tillbaka i museiehamnen igen.

På fredagen kunde vi inte uppskjuta besöket på Stora Fjäderägg längre, och trots hällregnet blev även den turen en oförglömlig upplevelse. På lördagen var det marknad och avskedsfest, även om sista programpunkten var en gudstjänst på söndagen. Då hade emellertid många redan varit tvungna att påbörja hemresan. I baslägret i anslutning till museet var det ständigt aktiviteter för den som ville vara med. Där bordlades en båt, och vid en lägereld sysselsattes ungarna med allehanda hantverk.

Den mest långväga gästen på Holmöns Vinden Drar var segelsumpen Jehu från Åland, som seglade de 300 sjömilen tur och retur för att delta i detta års Vinden drar. Här ligger Jehu vid färjfästet på Holmön.