1998

Vinden drar på Åland 1998 började med ett husbygge i Sjökvarteret i Mariehamn, under ett jättelikt talkoarbete. Bakgrunden var att Ålands Skötbåtsförenings segelsump, Jehu, behövde en vinterförvaring, och föreningen behövde en klubblokal. Planeringen före var förstås minutiös, och grunden var redan gjuten när Vinden drar-folket kom - 200 personer starkt. Med endast korta matpauser vid några tillfällen spikades det sedan hela dagen, och när det blev kväll fanns det ett hus där det på morgonen bara funnits en brädhög. Det kan man kalla ett Nordens Hus!

Följande dag startade så en eskadersegling till Enklinges norra kust där det fanns i ordningställt ett basläger. Eskaderseglingen tog två dagar och vi mellanlandade på Segelskär vid Bergö i Södra Delet. Vinden var ganska svag, men på andra dagen kom vi alla fram.

Under dagarna på Enklinge gjorde vi en del dagsutflykter, bl a till fiskeläget på lantoörarna som Skötbåtsföreningen tillsammans med Enklinge byalag rustat på under flera år för att hålla husen i övernattningsbart skick. Vi återuppväckte också iden med "jentesejlaser" med en helt feminin seglats till Krangelskär i närheten av lägret där vi höll PMS-kongress.

Sista kvällen kom en kofärja med en dragspelsorkester från byn till lägret, och vi festade på härligt tillredda lokala lamm.