Vinden drar på Brännskär 1 - 8 juli 2018

Brännskär är ett skärgårdshemman och en gästhamn som ligger i Nagu, alldeles söder om Kirjais, och där anordnades Vinden drar 2018.

Cirka 200 deltagare och ett trettiotal båtar fanns på plats: storbåtar, skötbåtar, jullor och dessutom några norskbyggda båtar och några shetlandsbyggda.

Ett nytt inslag var en roddskola som hölls för de minsta deltagarna, och i övrigt förekom förstås en ungdomsseglats, och ett flertal andra kortare och längre seglatser.

På onsdagen besökte en eskader från Vinden drar spelmansstämman på Aspö, 14 sjömil i sydväst, och veckan avslutades med det traditionella Brännskär runt, som denna gång blev grannholmen Byholmen runt pga väderförhållandena, och en barkbåtstävling.

Här är arrangörsgruppens inbjudan och veckans preliminära program.

Det finns också bilder och annan information om evenemanget på Facebookgruppen Vinden drar