Preliminärt program för Vinden Drar 2014

Söndag 29 juni – ankomst till CC Camping Finholma
 • Välkomstsoppa kl 18-21
 • Eskadersegling från Sjökvarteret i Mariehamn på förmiddagen. Särskild anmälan för deltagande.
 • Ev ungdomssegling på kvällen
Måndag 30 juni – En dag i baslägret
 • 10.00 möte och genomgång av veckans program och presentation av båtarna
 • Hantverk inleds, roddarskola
 • Dansworkshop med Jonna Kevin
 • Historisk föreläsning om bl a Stora Ofreden.
 • På kvällen: musik och dans med PeeGees
Tisdag 1 juli - Degerby
 • Avfärd kl 10.00 med båtar eller bilar
 • Besök på Enigheten i Degerby och Föglömuseet
 • Proviantering i butiken
 • Natthamn Njuponholmaudden för Föglö runt-seglare – valfri återfärd med bil eller båt till lägret för dem som vill sova där.
Onsdag 2 juli – Björkör, Sältingskär, Hummersö
 • Hantverk i lägret, fiske i fladan, utflykt till badstrand i närheten, ev talka på Bänö ledd av Jerker Örjans.
 • Föglö runt-seglarna far kl 10.00 från Njuponholma, möjligt att mönstra på på morgonen. Segling till skärgårdshemmanet Björkör, guidning där från kl 12.00 av Kaj Porko, därefter besök på fiskeläget Sältingskär.
 • Natthamn i Hummersöviken där baslägrets innevånare sluter upp för besök på Galleri Berghäll och skärgårdshemmanet Mats Mårs, guidning Kjell Ekström. Filmvisning i Bönehuset, Hertiginnans sista resa av Bolle Högnäs. Möjligt att mönstra av.
Torsdag 3 juli – Södra Föglö
 • Hantverk i lägret, fiske i fladan, utflykt till badstrand i närheten, ev talka på Bänö ledd av Jerker Örjans.
 • Föglö runt-seglarna far kl 10.00 från Mats Mårs, möjligt att mönstra på på morgonen. Seglingen går österut i södra Föglö och passerar efter behag champangevrak, spetälskekoloni, skärgårdshemman, fiskefyrar mm. Rikt djurliv, stor chans att se säl. Natthamn Hasterboda på fasta Föglö – valfri återfärd med bil till lägret.
Fredag 4 juli - Bänö
 • Dagsutflykt från baslägret till skärgårdshemmanet Bänö, guidning av Johan Franzén och ev talka där från kl 12.00
 • Föglö runt-seglarna far kl 10.00 från Hastersboda, möjligt att mönstra på även här, och ansluter i Bänö vid 12.00.
 • Dans till Hemmingssons trio i baslägret på kvällen.
Lördag 5 juli - Avslutningsfest
 • Festdag med förberedelser, landskamp, barkbåtstävling, dansworkshop och festmiddag med dans till Whatclub.
Söndag 6 juli – Tack för i år!