Monäs 2010

Sista dagen var det mångkamp- här möter Sverige Danmark i grenen dragkamp.

Vinden Drar 2010 anordnades på Lillön, vid Monäs i Österbotten, Finland, under vecka 28, dvs 11-17 juli. Strax under 150 deltagare från hela norden samlades.

I år var det alltså Monäs utanför Nykarleby som hade besök av seminariet, och naturligtvis lades det här särskild tonvikt vid säljakten på is som var en mycket viktig näring här i gamla tider, men också på stockflottning och tjärdalsbränning.

Här en film, gjord av Rune Schou Larsen, där man får lära sig hur man gör en granvidja till stockflottningen.

Jan Kurtén som var eldsjälen i årets arrangemang var själv med första gången för fem år sedan när arrangemanget var på Äppelö i Ålands nordvästra skärgård. Han blev då så entusiastisk att han, efter att ha deltagit de följande åren runt Norden, alltså bjöd in alla till sin skärgård denna sommar. Huvudvikten i arrangemanget ligger förstås på de lokala båtarna, men ofta kommer det också båtar från närliggande regioner till de här träffarna. I år seglade t ex segelsumpen Jehu och storbåten Rewinda upp från Åland, det kom en stor slup från Luleå, som till och med hade några mindre båtar med sig ombord, och det kom två storbåtar från Sverige: Kajsa Lisa från Stockholm och Holmöslupen från Holmön utanför Umeå.

Nere vid bryggan pågick diverse aktiviteter både dag och natt. I bakgrunden syns bastun, som byggts enkom för detta tillfälle, men som sedan fick bli kvar i enlighet med ortsbefolknignens önskan.

Både stora och små båtar deltog, på kortare och längre segelturer, enskilt eller i grupp

Traditionsenligt avslutades Vinden drar med diverse tävlingar. Här starten i barkbåtstävlingen.