I forkant

Vi skal synge!

«Nord-norges nasjonalsang», Barndomsminne frå Nordland, er kjent for de fleste nordmenn, men i år skal dere alle få et nært forhold til denne vakre hyllesten til nord (Nord-norge? Norge? Kanskje Norden, rett og slett?). Den kjente salmedikteren Elias Blix ble faktisk født på Sandhornøy i Gildeskål kommune.

Vi ber dere lære dere 1., 2. og 7. vers av Barndomsminne frå Nordland:

1.

langt der oppe mot nord,
med ei lysande strand
millom høgfjell og fjord.
Der eg gjerne er gjest,
der mitt hjarta er fest
med dei finaste, finaste band.
Å eg minnest, å eg minnest
å eg minnest så vel dette land!

2.

Der eit fjell stig mot sky
med si krona av snø,
og i lauvklednad ny
det seg speglar i sjø,
og det smiler mot strand
med si bringa i brand
i den solklåre, solklåre kveld.
Å eg minnest, å eg minnest
å eg minnest så vel dette fjell!

7.

Denne heim er meg kjær
som den beste paa jord.
Han mitt hjarta er nær,
denne fjetrande fjord,
og det målande fjell
og den strålande kveld,
hugen leikar, han leikar på på deim.
Å eg minnest, å eg minnest
så vel denne heim!

Lytt her:

Bodø domkor
Noter
Teksten i sin helhet