Påmelding og betaling

Klimaforandringer, ekstremvær og generelt barskt nordnorsk sommerklima gjør at vi har sett oss nødt til å velge et sted med muligheter for å oppholde seg innendørs. På Krokholmen vil det være god plass til innendørskativiteter for ca 150 stykker i et flott sjøhus på kaien.

Vil ber dere være raske med påmeldingen! Denne skjer til vindendrar2019@gmail.com. Gi beskjed dersom du har egen båt og evt har plass til flere ombord.

Leie av Krokholmen og dens bygninger gjør at deltakeravgiften i år blir noe høyere enn vanlig (ca 600,- per person går rett til leie), og vi appellerer derfor til deres velvilje for å kunne gjennomføre arrangementet uten underskudd. Prisene blir som følger:

Barn 0-5 år: Gratis - eller valgfri sum
Barn 5-16 år: 600 NOK - eller mer om man vil
Voksne 16-50 år: 1200 NOK - eller mer om man vil
Voksne over 50 år: 1500 NOK - eller mer om man vil, eller mindre om man ikke kan.
Alle utenfor Norge oppfordres til å betale i Euro, da dette gir oss mye lavere gebyrer.
Kontonummer:9802 15 89675
IBAN-nummer: NO49 9802 1589 675
SWIFT/BIC i Euro: SBAKNOBB
Sbanken, 5020 Bergen, Norway
Takk for at dere betaler så snart dere har meldt dere på!