Historien om
Vinden drar

1985 Åland
1986 Smedholmen
1987 Stockholm
1988 Fyn
1989 Lindö, Kökar
1990 Bragdöy
1991 Hamburgö
1992 Venö
1993Korpo/Houtskär
1994 Tarva
1995 Färöarna
1996 Gräsö
1997 Ringköping
1998 Enklinge
1999 Lofoten
2000 Holmön
2001 Roskilde
2002 Katanpää
2003 Gumöy
2004 Vindalsö
2005 Strynö
2006 Äppelö
2007 Lamholmen
2008 Matvik
2009 Fejö
2010 Monäs
2011 Lindöy,Stavanger
2012 Rågö
2013 Middelfart
2014 Föglö
2015 Bragdöy
2016 Gotland
2017 Knebel Vig
2018 Brännskär
2019 Krokholmen, Bodö
2020 Inställt
2021 Bassholmen
2022 Ejby havn
2023 Åland